نقاشی مداد رنگی چهره

راز نقاشی مداد رنگی چهره گروه طراحی روشن

نقاشی مداد رنگی، مخصوصا نقاشی چهره جز تکنیک های سطح بالای نقاشی به حساب می آید و هنرمندان این تکنیک به همراه هنرمندان نقاشی آبرنگ، از باقی هنرمندان بالاتر دیده میشوند. راز نقاشی مداد رنگی چهره: بروزرسانی در ۹ بهمن ۹۶(اضافه شدن فیلم سوم و آموزش نقاشی پوست) در فیلمی که در ادامه ...