۱۱ نکته در رابطه با شستشو لباس که طول عمر لباس را زیاد میکند!!

آیا‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬با‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬آشنایانتان‭ ‬لباس‭ ‬مشترکی‭ ‬خریداری‭ ‬کرده‭ ‬اید؟‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬کرده‭ ‬اید‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬مثلا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬کیفیت‭ ‬اولیه‭ ‬را‭ ‬ندارد‭. ‬مشکل‭ ‬از‭ ‬کجاست؟‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬لباس‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬جنس‭ ‬بوده‭ ‬اند‭.‬

چون‭ ‬خودمان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬برخورده‭ ‬ایم‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬افتادیم‭ ‬که‭ ‬اختلاف‭ ‬در‭ ‬چیست؟‭ ‬مسئله‭ ‬اصلی‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬است‭.‬

بطور‭ ‬معمول‭ ‬اغلب‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬اتکت‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬که‭ ‬همراه‭ ‬لباس‭ ‬است‭ ‬توجهی‭ ‬نمیکنیم‭.‬

اتکت‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬برچسب‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تکه‭ ‬پارچه‭ ‬ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬علائم‭ ‬خاصی‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

همراه‭ ‬داشتن‭ ‬برگه‭ ‬راهنمای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس،‭ ‬بصورت‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬اجباری‭ ‬میباشد؛‭ ‬وعلائم‭ ‬آن‭ ‬تقریبا‭ ‬مشترک‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

اما‭ ‬این‭ ‬علائم‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬معنی‭ ‬می‭ ‬باشند؟‭ ‬این‭ ‬علائم‭ ‬بهترین‭ ‬شرایط‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬و‭ ‬خشک‭ ‬کردن‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬می‭ ‬کند؛‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‭ ‬سازنده‭ ‬لباس‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬لباس‭ ‬عمر‭ ‬مفید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کیفیتی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.

اتکت شستشو لباس

طبق دستور العمل بشویید یا لباس بدید به مادرتون ، ایشون میدونه چطور بشوره!!

با‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬علائم‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬بسیار‭ ‬ساده‭ ‬می‭ ‬باشند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬انتهای‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬توضیح‭ ‬میدهیم‭.‬

‭ ‬۱۱‭ ‬نکته‭ ‬طلایی‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭:‬

نکته‭ ‬۱‭ ‬: در هنگام‭ ‬شستشو‭ ‬لباس،‭ ‬که‭ ‬معمولا‭ ‬مادران‭ ‬با‭ ‬تجربه این نکته را‭ ‬می‭ ‬دانند؛ ‬لباس‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شستن‭ ‬و‭ ‬خشک‭ ‬کردن‭ ‬پشت‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ماشین‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬انداخته‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬بشورید‭.‬

نکته‭ : ‬۲‭‬‭ ‬لباس‭ ‬را‭ ‬بصورت‭ ‬نمناک‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬پشت‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬برای‭ ‬خشک‭ ‬کردن‭ ‬آویزان‭ ‬یا‭ ‬روی‭ ‬سطح‭ ‬پهن‭ ‬نمایید‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬باعث‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬الیاف‭ ‬رویی‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭ ‬و‭ ‬چروک‭ ‬کمتری‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬خشک‭ ‬شدن‭ ‬روی‭ ‬لباس‭ ‬باشد‭.‬

نکته ‭ ‬: ۳لباس‭ ‬های‭ ‬چاپی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نقاشی‭ ‬روی‭ ‬پارچه‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬شستشو‭ ‬لباس،‭ ‬پشت‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬کرده؛‭ ‬و‭ ‬پشت‭ ‬طرح‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬دقیقه‭ ‬اتو‭ ‬نمایید‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬ماندگاری‭ ‬بیشتر‭ ‬طرح‭ ‬لباستان‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

نکته‭ ‬۴‭‬‭ ‬: پودرهای‭ ‬آنزیم‭ ‬دار‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬سفید‭ ‬کننده‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬شوند،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬برای‭ ‬محیط‭ ‬زیستمان‭ ‬خطرناک‭ ‬هستند؛‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬عوارض‭ ‬پوستی‭ ‬در‭ ‬کوتاه‭ ‬مدت‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬شود‭.‬

نکته ‭۵ ‬ ‬: آب‭ ‬خیلی‭ ‬گرم‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬باعث‭ ‬تغییرات‭ ‬فیزیکی‭ ‬الیاف‭ ‬پارچه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬فرم‭ ‬و‭ ‬سایز‭ ‬لباستان‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬دهد‭.‬

نکته ‭ ‬۶: ‬چلاندن‭ ‬زیاد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬خشک‭ ‬کن‭ ‬ماشین‭ ‬لباسشویی‭ ‬به‭ ‬الیاف‭ ‬پارچه‭ ‬صدمه‭ ‬میزند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬فرسوده‭ ‬میکند‭.‬

نکته ‭ ‬۷: ‬جدا‭ ‬کردن‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬هم‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬جنس‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬شستشو‭ ‬نیز‭ ‬امری‭ ‬بدیهی‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬هرگز‭ ‬نباید‭ ‬ملافه‭ ‬و‭ ‬لباس‭ ‬و‭ … ‬را‭ ‬باهم‭ ‬شست‭.‬

نکته‭ ‬: ۸‬‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬،آن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬میزان‭ ‬کثیفی‭ ‬نیز‭ ‬دسته‭ ‬بندی‭ ‬کنید‭. ‬چون‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬خیلی‭ ‬کثیف‭ ‬چند‭ ‬برابر‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬معمولی‭ ‬مواد‭ ‬شوینده‭ ‬احتیاج‭ ‬دارند‭.‬

نکته‭ : ۹‬‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬که‭ ‬زیپ‭ ‬دارد‭ ‬حتما‭ ‬زیپ‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬ببندید؛‭ ‬دکمه‭ ‬های‭ ‬شل‭ ‬لباس‭ ‬را‭ ‬محکم‭ ‬کنید‭.‬

نکته‭ ‬: ۱۰‬‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬ماشین‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬استفاده‭ ‬میکنید‭ ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬ابتدا‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬تیره‭ ‬را‭ ‬شستشو‭ ‬دهید‭.‬

۱۱ نکته شستشو لباس طراحی روشن

نکته ۱۱م و اصلی شستشو لباس

 

نکته‭ ‬: ۱۱‬‭ ‬هر‭ ‬پارچه‭ ‬ای‭ ‬روش‭ ‬مخصوص‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬احتیاج‭ ‬دارد؛‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬کلی‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬مختلف ‭)‬البته‭ ‬توجه‭ ‬کنید‭ ‬اولویت‭ ‬با‭ ‬اتکت‭ ‬شستشو‭ ‬روی‭ ‬لباس‭ ‬می‭ ‬باشد‭(

 

شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬پارچه‭ ‬پنبه‭ ‬ای‭:‬‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬پنبه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬حرارت‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬شوینده‭ ‬آنزیم‭ ‬دار‭ ‬حساس‭ ‬می‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬عمرشان‭ ‬را‭ ‬کوتاه‭ ‬میکند‭.‬

بهتر‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارچه‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬شوینده‭ ‬مایع‭ ‬همچون‭)‬شامپو،‭ ‬مایع‭ ‬ظرفشویی،‭ ‬مایع‭ ‬لباسشویی‭ ‬و…) ‬و‭ ‬آب‭ ‬ولرم‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭.‬

 

شستشو‭ ‬لباس‭ ‬سنگدوزی‭ ‬و‭ ‬نگین‭ ‬دار‭:‬‭ ‬اگر‭ ‬قصد‭ ‬شستن‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬را‭ ‬دارید‭ ‬به‭ ‬آرامی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ظرفی‭ ‬که‭ ‬مقداری‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شامپو‭ ‬ریخته‭ ‬اید‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ملایمت‭ ‬بشورید‭.‬

هرگز‭ ‬چنگ‭ ‬نزنید‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬نچلانید‭.‬

اما‭ ‬اگر‭ ‬میخواهید‭ ‬از‭ ‬ماشین‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کیسه‭ ‬توری‭ ‬یا‭ ‬نخی‭ ‬نازک‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬در‭ ‬ماشین‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭.‬

 

شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬پارچه‭ ‬کشی‭ ‬و‭ ‬اسپان‭:‬‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بایستی‭ ‬بصورت‭ ‬دستی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬ولرم‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬شوینده‭ ‬مایع‭ ‬شست‭.‬

از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارچه‭ ‬سریع‭ ‬رنگ‭ ‬میگیرد‭ ‬نباید‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬با‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬رنگی‭ ‬دیگر‭ ‬مخلوط‭ ‬کرد‭.‬

 

شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬پارچه‭ ‬پلی‭ ‬استر،‭ ‬نایلونی‭ ‬و‭ ‬اکریلیک‭:‬‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چیز‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬میتوانید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارچه‭ ‬استفاده‭ ‬نکنید‭.‬

الیاف‭ ‬مصنوعی‭ ‬اکریلیک‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بخار‭ ‬سمی‭ ‬سیانید‭ ‬و‭ ‬پرز‭ ‬دهی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬آلرژی‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬ممنوع‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬الیاف‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬یا‭ ‬درجه‭ ‬ملایم‭ ‬ماشین‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭.‬

 

شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬پارچه‭ ‬ابریشم‭ :‬‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ظرافت‭ ‬زیاد‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارچه‭ ‬ها‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬خشکشویی‭ ‬سپرده‭ ‬شوند؛‭ ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬روی‭ ‬اتکت‭ ‬شستشو‭ ‬آن‭ ‬خشکشویی‭ ‬ممنوع‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬با‭ ‬ملایمت‭ ‬با‭ ‬صابون‭ ‬مایع‭ ‬بایستی‭ ‬شسته‭ ‬شوند‭.‬

 

شستشو‭ ‬لباس‭ ‬پشمی‭:‬‭ ‬مهمترین‭ ‬نکته‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬آب‭ ‬می‭ ‬باشد،‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬الیاف‭ ‬پشمی‭ ‬به‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬آب‭ ‬حساسیت‭ ‬بالایی‭ ‬دارند،‭ ‬یعنی‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬خیلی‭ ‬گرم‭ ‬جمع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬کوچک‭ ‬می‭ ‬شوند‭. ‬پس‭ ‬بایستی‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬سرد‭ ‬و‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬بصورت‭ ‬دستی‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭.‬

 

شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬پارچه‭ ‬کتان‭ ‬و‭ ‬نخ‭:‬‭ ‬این‭ ‬پارچه‭ ‬ها‭ ‬تحمل‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬بالای‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬ولی‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬اتوکشی‭ ‬مرطوب‭ ‬باشند‭.‬

برای‭ ‬لکه‭ ‬گیری‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارچه‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬از‭ ‬سفید‭ ‬کننده‭ ‬استفاده‭ ‬کرد؛‭ ‬اما‭ ‬بایستی‭ ‬بلافاصله‭ ‬شستشو‭ ‬و‭ ‬آبکشی‭ ‬نمود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬الیاف‭ ‬پارچه‭ ‬آسیبی‭ ‬نرسد‭.‬

 

جدول راهنمای علائم شستشو لباس

راهنمای علائم شستشو لباس

‬شما همچنین میتوانید pdf این مقاله و جدول راهنمای شستشو لباس را از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود مقاله ۱۱ نکته برای شستشو لباس که طول عمر لباس را زیاد می کند. (فایل فشرده)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *