۱۱ نکته در رابطه با شستشو لباس که طول عمر لباس را زیاد میکند!!

۱۱ نکته در رابطه با شستشو لباس که طول عمر لباس را زیاد میکند!!

آیا‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬با‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬آشنایانتان‭ ‬لباس‭ ‬مشترکی‭ ‬خریداری‭ ‬کرده‭ ‬اید؟‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬کرده‭ ‬اید‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬مثلا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬کیفیت‭ ‬اولیه‭ ‬را‭ ‬ندارد‭. ‬مشکل‭ ‬از‭ ‬کجاست؟‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬لباس‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬جنس‭ ‬بوده‭ ‬اند‭.‬

چون‭ ‬خودمان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬برخورده‭ ‬ایم‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬افتادیم‭ ‬که‭ ‬اختلاف‭ ‬در‭ ‬چیست؟‭ ‬مسئله‭ ‬اصلی‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬است‭.‬

بطور‭ ‬معمول‭ ‬اغلب‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬اتکت‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬که‭ ‬همراه‭ ‬لباس‭ ‬است‭ ‬توجهی‭ ‬نمیکنیم‭.‬

اتکت‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬برچسب‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تکه‭ ‬پارچه‭ ‬ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬علائم‭ ‬خاصی‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

همراه‭ ‬داشتن‭ ‬برگه‭ ‬راهنمای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس،‭ ‬بصورت‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬اجباری‭ ‬میباشد؛‭ ‬وعلائم‭ ‬آن‭ ‬تقریبا‭ ‬مشترک‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

اما‭ ‬این‭ ‬علائم‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬معنی‭ ‬می‭ ‬باشند؟‭ ‬این‭ ‬علائم‭ ‬بهترین‭ ‬شرایط‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬و‭ ‬خشک‭ ‬کردن‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬می‭ ‬کند؛‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‭ ‬سازنده‭ ‬لباس‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬لباس‭ ‬عمر‭ ‬مفید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کیفیتی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.

۱۱ نکته در رابطه با شستشو لباس که طول عمر لباس را زیاد میکند!!

طبق دستور العمل بشویید یا لباس بدید به مادرتون ، ایشون میدونه چطور بشوره!!

با‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬علائم‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬بسیار‭ ‬ساده‭ ‬می‭ ‬باشند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬انتهای‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬توضیح‭ ‬میدهیم‭.‬

‭ ‬۱۱‭ ‬نکته‭ ‬طلایی‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭:‬

نکته‭ ‬۱‭ ‬: در هنگام‭ ‬شستشو‭ ‬لباس،‭ ‬که‭ ‬معمولا‭ ‬مادران‭ ‬با‭ ‬تجربه این نکته را‭ ‬می‭ ‬دانند؛ ‬لباس‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شستن‭ ‬و‭ ‬خشک‭ ‬کردن‭ ‬پشت‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ماشین‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬انداخته‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬بشورید‭.‬

نکته‭ : ‬۲‭‬‭ ‬لباس‭ ‬را‭ ‬بصورت‭ ‬نمناک‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬پشت‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬برای‭ ‬خشک‭ ‬کردن‭ ‬آویزان‭ ‬یا‭ ‬روی‭ ‬سطح‭ ‬پهن‭ ‬نمایید‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬باعث‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬الیاف‭ ‬رویی‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭ ‬و‭ ‬چروک‭ ‬کمتری‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬خشک‭ ‬شدن‭ ‬روی‭ ‬لباس‭ ‬باشد‭.‬

نکته ‭ ‬: ۳لباس‭ ‬های‭ ‬چاپی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نقاشی‭ ‬روی‭ ‬پارچه‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬شستشو‭ ‬لباس،‭ ‬پشت‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬کرده؛‭ ‬و‭ ‬پشت‭ ‬طرح‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬دقیقه‭ ‬اتو‭ ‬نمایید‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬ماندگاری‭ ‬بیشتر‭ ‬طرح‭ ‬لباستان‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

نکته‭ ‬۴‭‬‭ ‬: پودرهای‭ ‬آنزیم‭ ‬دار‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬سفید‭ ‬کننده‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬شوند،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬برای‭ ‬محیط‭ ‬زیستمان‭ ‬خطرناک‭ ‬هستند؛‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬عوارض‭ ‬پوستی‭ ‬در‭ ‬کوتاه‭ ‬مدت‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬شود‭.‬

نکته ‭۵ ‬ ‬: آب‭ ‬خیلی‭ ‬گرم‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬باعث‭ ‬تغییرات‭ ‬فیزیکی‭ ‬الیاف‭ ‬پارچه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬فرم‭ ‬و‭ ‬سایز‭ ‬لباستان‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬دهد‭.‬

نکته ‭ ‬۶: ‬چلاندن‭ ‬زیاد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬خشک‭ ‬کن‭ ‬ماشین‭ ‬لباسشویی‭ ‬به‭ ‬الیاف‭ ‬پارچه‭ ‬صدمه‭ ‬میزند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬فرسوده‭ ‬میکند‭.‬

نکته ‭ ‬۷: ‬جدا‭ ‬کردن‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬هم‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬جنس‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬شستشو‭ ‬نیز‭ ‬امری‭ ‬بدیهی‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬هرگز‭ ‬نباید‭ ‬ملافه‭ ‬و‭ ‬لباس‭ ‬و‭ … ‬را‭ ‬باهم‭ ‬شست‭.‬

نکته‭ ‬: ۸‬‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬،آن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬میزان‭ ‬کثیفی‭ ‬نیز‭ ‬دسته‭ ‬بندی‭ ‬کنید‭. ‬چون‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬خیلی‭ ‬کثیف‭ ‬چند‭ ‬برابر‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬معمولی‭ ‬مواد‭ ‬شوینده‭ ‬احتیاج‭ ‬دارند‭.‬

نکته‭ : ۹‬‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬که‭ ‬زیپ‭ ‬دارد‭ ‬حتما‭ ‬زیپ‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬ببندید؛‭ ‬دکمه‭ ‬های‭ ‬شل‭ ‬لباس‭ ‬را‭ ‬محکم‭ ‬کنید‭.‬

نکته‭ ‬: ۱۰‬‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬ماشین‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬استفاده‭ ‬میکنید‭ ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬ابتدا‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬تیره‭ ‬را‭ ‬شستشو‭ ‬دهید‭.‬

۱۱ نکته در رابطه با شستشو لباس که طول عمر لباس را زیاد میکند!!

نکته ۱۱م و اصلی شستشو لباس

 

نکته‭ ‬: ۱۱‬‭ ‬هر‭ ‬پارچه‭ ‬ای‭ ‬روش‭ ‬مخصوص‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬احتیاج‭ ‬دارد؛‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬کلی‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬مختلف ‭)‬البته‭ ‬توجه‭ ‬کنید‭ ‬اولویت‭ ‬با‭ ‬اتکت‭ ‬شستشو‭ ‬روی‭ ‬لباس‭ ‬می‭ ‬باشد‭(

 

شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬پارچه‭ ‬پنبه‭ ‬ای‭:‬‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬پنبه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬حرارت‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬شوینده‭ ‬آنزیم‭ ‬دار‭ ‬حساس‭ ‬می‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬عمرشان‭ ‬را‭ ‬کوتاه‭ ‬میکند‭.‬

بهتر‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارچه‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬شوینده‭ ‬مایع‭ ‬همچون‭)‬شامپو،‭ ‬مایع‭ ‬ظرفشویی،‭ ‬مایع‭ ‬لباسشویی‭ ‬و…) ‬و‭ ‬آب‭ ‬ولرم‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭.‬

 

شستشو‭ ‬لباس‭ ‬سنگدوزی‭ ‬و‭ ‬نگین‭ ‬دار‭:‬‭ ‬اگر‭ ‬قصد‭ ‬شستن‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬را‭ ‬دارید‭ ‬به‭ ‬آرامی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ظرفی‭ ‬که‭ ‬مقداری‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شامپو‭ ‬ریخته‭ ‬اید‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ملایمت‭ ‬بشورید‭.‬

هرگز‭ ‬چنگ‭ ‬نزنید‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬نچلانید‭.‬

اما‭ ‬اگر‭ ‬میخواهید‭ ‬از‭ ‬ماشین‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کیسه‭ ‬توری‭ ‬یا‭ ‬نخی‭ ‬نازک‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬در‭ ‬ماشین‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭.‬

 

شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬پارچه‭ ‬کشی‭ ‬و‭ ‬اسپان‭:‬‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بایستی‭ ‬بصورت‭ ‬دستی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬ولرم‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬شوینده‭ ‬مایع‭ ‬شست‭.‬

از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارچه‭ ‬سریع‭ ‬رنگ‭ ‬میگیرد‭ ‬نباید‭ ‬برای‭ ‬شستشو‭ ‬با‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬رنگی‭ ‬دیگر‭ ‬مخلوط‭ ‬کرد‭.‬

 

شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬پارچه‭ ‬پلی‭ ‬استر،‭ ‬نایلونی‭ ‬و‭ ‬اکریلیک‭:‬‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چیز‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬میتوانید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارچه‭ ‬استفاده‭ ‬نکنید‭.‬

الیاف‭ ‬مصنوعی‭ ‬اکریلیک‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بخار‭ ‬سمی‭ ‬سیانید‭ ‬و‭ ‬پرز‭ ‬دهی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬آلرژی‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬ممنوع‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

برای‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬الیاف‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬یا‭ ‬درجه‭ ‬ملایم‭ ‬ماشین‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭.‬

 

شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬پارچه‭ ‬ابریشم‭ :‬‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ظرافت‭ ‬زیاد‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارچه‭ ‬ها‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬خشکشویی‭ ‬سپرده‭ ‬شوند؛‭ ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬روی‭ ‬اتکت‭ ‬شستشو‭ ‬آن‭ ‬خشکشویی‭ ‬ممنوع‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬با‭ ‬ملایمت‭ ‬با‭ ‬صابون‭ ‬مایع‭ ‬بایستی‭ ‬شسته‭ ‬شوند‭.‬

 

شستشو‭ ‬لباس‭ ‬پشمی‭:‬‭ ‬مهمترین‭ ‬نکته‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬آب‭ ‬می‭ ‬باشد،‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬الیاف‭ ‬پشمی‭ ‬به‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬آب‭ ‬حساسیت‭ ‬بالایی‭ ‬دارند،‭ ‬یعنی‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬خیلی‭ ‬گرم‭ ‬جمع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬کوچک‭ ‬می‭ ‬شوند‭. ‬پس‭ ‬بایستی‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬سرد‭ ‬و‭ ‬شستشو‭ ‬لباس‭ ‬بصورت‭ ‬دستی‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭.‬

 

شستشو‭ ‬لباس‭ ‬با‭ ‬پارچه‭ ‬کتان‭ ‬و‭ ‬نخ‭:‬‭ ‬این‭ ‬پارچه‭ ‬ها‭ ‬تحمل‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬بالای‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬ولی‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬اتوکشی‭ ‬مرطوب‭ ‬باشند‭.‬

برای‭ ‬لکه‭ ‬گیری‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارچه‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬از‭ ‬سفید‭ ‬کننده‭ ‬استفاده‭ ‬کرد؛‭ ‬اما‭ ‬بایستی‭ ‬بلافاصله‭ ‬شستشو‭ ‬و‭ ‬آبکشی‭ ‬نمود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬الیاف‭ ‬پارچه‭ ‬آسیبی‭ ‬نرسد‭.‬

 

۱۱ نکته در رابطه با شستشو لباس که طول عمر لباس را زیاد میکند!!

راهنمای علائم شستشو لباس

‬شما همچنین میتوانید pdf این مقاله و جدول راهنمای شستشو لباس را از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود مقاله ۱۱ نکته برای شستشو لباس که طول عمر لباس را زیاد می کند. (فایل فشرده)

[et_bloom_inline optin_id=optin_5]