آموزش اندازه گیری در طراحی  و نحوه استفاده از مداد برای اندازه گیری مدل

آموزش اندازه گیری در طراحی و نحوه استفاده از مداد برای اندازه گیری مدل

آموزش اندازه گیری و نسبت گیری در طراحی از گذشته بین هنرجویان و هنرمندان بسیار مهم و اساسی بوده است. این شیوه طراحی کاملا استاندارد و چشمی است و برای طراحی چهره و هر سوژه دیگری قابل استفاده می باشد. در آموزش پیش رو که بخشی از جلسه پنجم دوره طراحی ...