گالری طراحی و نقاشی اعضای گروه طراحی روشن و هنرجویان

نمونه نقاشی چهره اساتید گروه طراحی روشن:

نمونه سفارش نقاشی چهره هنرجویان گروه طراحی روشن

نمونه طراحی چهره مدل زنده هنرجویان گروه طراحی روشن

نمونه کاریکاتور چهره اعضای گروه طراحی روشن

نمونه نقاشی روی پارچه (نقاشی روی تی‌شرت) اعضای گروه طراحی روشن