نقاشی اشکال هندسی ساده

مبانی طراحی ۳ – نقاشی اشکال هندسی ساده

اگر یک نقاشی استادانه و حرفه ای را به ساختمانی مجلل تشبیه کنیم، نقطه و خط و اشکال هندسی ساده آجر و سنگ بنای این ساختمان باشکوه هستند. متاسفانه اغلب نقاشی اشکال هندسی را بی اهمیت یا بی نیاز از تمرین و آموزش می‌دانیم، این بی توجهی باعث میشود سرعت ما در یادگیری طراحی و نقاشی کُند و همراه با سختی همراه باشد و نکته جالب این است که معمولا فکر می‌کنیم که اگر برای تمرین مبانی طراحی و گرم کردن دست وقت بگذاریم وقتمان تلف می‌شود.

همانطور که در فیلم و مقاله ( آموزش نقاشی حرفه ای ؛ از چه سنی و چه مدت و چطور انجام می شود ) نیز جناب طهانی بیان کردند، رسم اشکال هندسی جز موارد مهم در آموزش طراحی پایه است.

فیلم آموزش نقاشی اشکال هندسی ساده:

در فیلمی که در ادامه مشاهده میکنید، جناب طهانی ۴ شکل هندسی ساده و پایه را برای تمرین آموزش داده اند، البته اگر آموزش های مبانی پیشین همچون کنترل مداد همچون اساتید و آموزش اندازه گیری با مداد را مشاهده نکرده اید توصیه می‌کنیم کمی وقت بگذارید و ابتدا آن آموزش ها را تمرین کنید و سپس به تمرین نقاشی اشکال هندسی بپردازید.

این آموزش بخشی از جلسه اول دوره طراحی پایه به سبک انیشتین است.

اگر امکان مشاهده فیلم را ندارید و تصاویر و مطالب این فیلم را در ادامه میتوانید مطالعه کنید:

نقاشی چهار شکل هندسی ساده و پایه:

در طراحی و نقاشی چهار شکل پایه داریم که در این آموزش روش های ساده ای برای تمرین نقاشی این اشکال بیان خواهیم کرد، البته ممکن است شما با روش دیگری آشنا باشید و نیاز به تغییر روشتان نیست، این روش ها برای دوستانی است که در طراحی و نقاشی این اشکال احساس میکنند توانا نیستند(تاکید میکنیم احساس و ترس ذهنی است که مانع این ناتوانی میشود)

قبل از شروع تمرین طبق تمرین مبانی طراحی ۱ و کنترل مداد همچون اساتید، دست خود را گرم کنید.

ترسیم مربع:

برای ترسیم مربع ابتدا دو نقطه فرضی با فاصله مورد نظرمان قرار میدهیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

سپس این دو نقطه را با خط افقی و صافی به هم متصل میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

با مداد اندازه این خط را گرفته و بصورت عمود روی یکی از نقاط فاصله آن را مشخص میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

دو خط عمود نسبت به خط ابتدایی و در محل نقاط دو سر خط رسم میکنیم به اندازه خط اول که با مداد اندازه گرفتیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

یک خط افقی موازی با خط ابتدایی رسم میکنیم تا دو خط عمود را قطع کند.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

حال خطوط که رسم کردیم را پر رنگ میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

نقاشی اشکال هندسی، مثلث:

مثلث از سه خط که یکدیگر را قطع کرده اند تشکیل شده است و انواع مختلفی دارد: همچون مثلث قائمه، مثلث با دو ضلع هم اندازه، مثلث با سه ضلع هم اندازه و مثلث ساده.

ابتدا مثلث قائمه را بررسی میکنیم چون اگر قطر همان مربع که ترسیم کردیم را رسم کنیم دو مثلث از این نوع داریم.

شروع کار همچون قبل است دو نقطه با فاصله دلخواه:

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

سپس خط افقی را رسم کرده و یک خط عمود با اندازه دلخواه نیز رسم میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

پس از آن دو سر این خط ها را با خط سومی به هم متصل میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

اما برای طراحی مثلث با دو ضلع هم اندازه دو روش وجود دارد؛

روش اول نقاشی شکل هندسی مثلث با دو ضلع هم اندازه:

دو نقطه با فصله دلخواه رسم میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

خط را رسم کرده و وسط آن را مشخص میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

خطی عمود با اندازه دلخواه رسم میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

سپس از انتهای این خط به دو سر خط اول دو خط رسم میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

روش دوم نقاشی شکل هندسی مثلث با دو ضلع هم اندازه:

این روش به اندازه گیری چشمی قوی احتیاج دارد.

دو نقطه و خط افق را رسم کرده و خطی با زاویه دلخواه و کمتر از ۹۰ درجه ترسیم میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

حال با مداد با همان زاویه محل تلاقی دو ضلع را مشخص میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

و پس از آن ضلع نهایی را رسم میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

برای ترسیم مثلث با سه ضلع هم اندازه نیز از همین روش ها استفاده میکنیم و همینطور مثلث ساده، فقط کافیست سه ضلع که یکدیگر را قطع میکنند رسم کنیم.

نقاشی شکل دایره (مهمترین فرم هندسی پایه برای طراحی چهره):

ترسیم دایره بسیار مهم است به منظور طراحی ساختمان سر، فرم عنبیه و…

تمرین نقاشی فرم دایره دو روش دارد که هر دو روش را بیان میکنیم؛

روش اول نقاشی شکل هندسی دایره:

ایتدا کمی بالاتر از سطح کاغذ با حرکتی مداوم دایره هایی فرضی روی هوا رسم میکنیم و به آرامی این حرکت را روی سطح کاغذ تکرار میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

سپس سرعت دستمان را کم میکنیم و خیلی آرام و با فشار بیشتر نوک مداد را روی کاغذ کامل قرار میدهیم و روی دایره های رسم شده یک دایره رسم میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

با این روش از بین دایره های کم رنگ که با سرعت رسم کردیم محدوده دایره اصلی ما مشخص میشود و کافی است آن را پر رنگ کنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

روش دوم نقاشی فرم هندسی دایره:

این روش را بیشتر هنرجویان طراحی صنعتی و دانشجویان معماری و آرشیتکت تمرین میکنند و دقت بیشتر ولی سرعت کمتری دارد.

ابتدا یک مربع رسم میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

دو خط عمود به هم در وسط دایره بعنوان قطرهای دایره رسم میکنیم و سپس در هر بخش یک چهارم دایره ترسیم میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

حال یک دایره مماس داخل مربع خواهیم داشت.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

این روش برای پرسپکتیو دایره نیز راهنمای بسیار خوبی است که در آموزش های بعد صحبت خواهیم کرد.

نقاشی شکل بیضی:

بیضی  شباهت زیادی به دایره دارد ولی دو قطر غیر هم اندازه دارد که باعث تغییر حالت دایره به بیضی شده است.

در نقاشی این شکل هندسی نیز از همان دو روش ترسیم دایره استفاده میکنیم؛

روش اول:

روی هوا فرم بیضی را رسم میکنیم بصورت مداوم و کم کم نوک مداد را روی سطح کاغذ نزدیک میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

حال با سرعت کم و قرار دادن کامل مداد روی سطح کاغذ روی همان خطوط بیضی را رسم میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

این فرم بیضی میتواند دهانه یک کوزه باشد.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

و اما روش دوم:

بجای یک مربع یک مستطیل رسم میکنیم چون قطر های بیضی با یکدیگر هم اندازه نیست.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

بیضی را با استفاده از این تقسیم بندی ها مماس داخل مستطیل رسم میکنیم.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

همچنین بیضی میتواند دهانه یک کاسه باشد.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

بیضی برای ترسیم دهانه اشیا استوانه ای و سایر موارد که دایره در بعد دیگر قرار گرفته است بسیار اهمیت دارد، به همین دلیل ما بیضی را جز این اشکال هندسی پایه قرار دادیم.

نقاشی اشکال هندسی دیگر:

چرا سایر اشکال هندسی را بیان نکردیم؟ نقاشی اشکال هندسی دیگر از ترکیب و استفاده بردن از اشکال هندسی پایه شکل میگیرد:

همچون شش ضلعی که از ترکیب شش مثلث تشکیل شده است.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

یا لوزی که از ترکیب دو مثلث یکسان تشکیل شده است.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

و یا متوازی الاضلاع، که از ترکیب یک مستطیل و دو مثلث قائمه تشکیل میشود.

مبانی طراحی ۳ - نقاشی اشکال هندسی ساده

سایر اشکال هندسی نیز به همین ترتیب از ترکیب اشکال پایه ساخته میشوند.

برای نقاشی مقدماتی چطور متوجه بشوم که در مبانی طراحی۳ مسلط شده ام؟

هر چند خیلی از نقاشان، طراحان کاراکتر، طراحان خودرو و… طراحی دایره و بیضی را بعنوان تمرین دست گرمی همیشه انجام می دهند؛ اما این سوال خیلی از هنرجویان مخصوصا هنرجوهای دوره طراحی پایه انیشتین است.

زمانی طراحی اشکال هندسی؛ مکعب، دایره و بیضی(این سه شکل هندسی بسیار مهم هستند) را کامل مسلط شده ایم که شکلی که رسم میکنیم، خطوط صاف و منظمی داشته باشد، بعنوان مثال:

  • دایره را با سرعت متوسط بتوانیم رسم کنیم، نه خیلی سریع و نه آهسته
  • شکل دایره فرم بیضی یا مربع پیدا نکند
  • در هر اندازه که مدنظرمان است بتوانیم دایره را رسم کنیم
  • خط محیطی دایره با خط نرم و یکدست باشد، خط لرزان و دارای اعوجاج نباشد

برای مکعب و بیضی نیز همین معیار را بررسی کنید تا متوجه شوید در ترسیم این اشکال هندسی مسلط شده اید.

بعد از طراحی اشکال هندسی، سپس سراغ احجام هندسی ساده مکعب و استوانه و کره بروید(سه حجم هندسی پایه)، حتی اگر به پرسپکتیو علاقه ای ندارید، بعد اشکال هندسی، حجم های هندسی دارای اهمیت است.

شاید این آموزش ساده بنظر بیاید ولی جز مهمترین مبانی طراحی است. توصیه مهم دیگر این است که این تمرین ها را بصورت مداوم تا زمانی که به نرمی و راحتی توانایی نقاشی اشکال هندسی را پیدا نکرده اید ادامه دهید.

توصیه میکنیم طبق ترتیب پیشنهادی زیر این جلسات مبانی طراحی را پیش برودید:

آیا شما در طراحی اشکال هندسی پایه قوی هستید؟ کدام شکل هندسی برای شما دشوار بنظر میآید؟ با ما در میان بگذارید.