پرسپکتیو سه نقطه ای

آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای ، دید پرنده و دید مورچه – مبانی طراحی ۷

آموزش پرسپکتیو با مبحث پرسپکتیو سه نقطه ای در بخش آموزش های رایگان به پایان میرسد، سایر موارد که تخصصی تر است در جلسات دوره طراحی به سبک انیشتین، فیگور و… گفته خواهد شد.

در این فیلم آموزشی پرسپکتیو، با نمونه های عملی جناب طهانی اشکال هندسی سه بعدی ساده همچون مکعب، استوانه، هرم و مخروط را در پرسپکتیو سه نقطه ای آموزش میدهند و نمونه هایی برای کاربرد این حالت عمق نمایی بیان میکنند.

این دو فیلم رایگان در مجموع ۴۰ دقیقه از وقت شما را میگیرد.

این آموزش بخشی از جلسه پنجم دوره طراحی به سبک انیشتین است.

اگر امکان دانلود یا مشاهده فیلم را ندارید میتوانید مقاله زیر که خلاصه این فیلم آموزشی است را مطالعه بفرمایید.

پرسپکتیو سه نقطه ای، دید پرنده و دید مورچه :

قبل از شروع موارد آموزشی مقدمه ای در رابطه با زاویه دید پرنده و دید مورچه بیان کنیم، اگر مبانی طراحی ۴ – پرسپکتیو چیست؟ را مشاهده کرده باشید با این دو اصطلاح آشنا هستید.

هرگاه ما از زاویه خیلی بالا یا خیلی پایین به سوژه نگاه کنیم، مدل یا سوژه مورد نظر(در زندگی روزمره بیشتر ساختمان های بلند اینگونه هستند) در راستای ارتفاع یا همان محور Z تغییر اندازه میدهد، یعنی اگر از بالا به ساختمان نگاه کنیم، قسمت بالای ساختمان نسبت به پایین ساختمان بزرگ تر دیده می شود و نقطه پرسپکتیو سوم پایین خط افق قرار دارد، اما اگر از پایین به ساختمان نگاه کنیم، پایین ساختمان از قسمت بالای آن بزرگتر به نظر می رسد و نقطه پرسپکتیو سوم در این حالت بالای خط افق قرار دارد.

آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای ، دید پرنده و دید مورچه - مبانی طراحی ۷

مورد دیگری که قبل از شروع آموزش اصلی بهتر است یادآوری کنیم، تفاوت پرسپکتیو یک نقطه ای، دو نقطه ای و سه نقطه ای است، با توجه به تصویر زیر که از چپ به راست مکعب را در این سه حالت عمق نمایی نشان داده است تفاوت هر کدام را مجدد بیان میکنیم.

در تصویر اول سمت چپ مکعب در پرسپکتیو یک نقطه ای قرار گرفته است و وجه روبروی صفحه تصویر یک مربع کامل و بدون تغییر فرم را نشان میدهد و ما فقط در یک راستای محور تغییر اندازه داریم و در دو محور ارتفاع و افق اندازه ها ثابت است و خطوط با هم موازی هستند.

اما در تصویر وسط، دو وجه مکعب تغییر اندازه دارند و تنها محور ارتفاع یا همان Z بدون تغییر قرار دارد و تمام خطوط عمود با هم موازی هستند.

و در نهایت در تصویر سوم، مکعب در پرسپکتیو سه نقطه ای در هر سه محور سه بعدی تغییر اندازه را دارد و خطوط در هیچ راستا با یکدیگر موازی نیستند.

آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای ، دید پرنده و دید مورچه - مبانی طراحی ۷

بررسی اشکال دو بعدی در پرسپکتیو سه نقطه ای:

همانطور که اطلاع داریم اشکال دو بعدی دارای دو محور هستند و بعد سوم ندارند، با این حال اگر بخواهیم اشکال دو بعدی ساده مانند مربع یا مستطیل را در پرسپکتیو سه نقطه ای ترسیم کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

در این حالت شکل دو بعدی فقط با دو نقطه مرتبط میشود، مانند تصویر زیر و بدلیل نداشتن بعد سوم به نقطه دیگر ارتباطی پیدا نمی کند، در نتیجه اشکال دو بعدی در نهایت در حالت پرسپکتیو دو نقطه ای قرار خواهند گرفت.

آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای ، دید پرنده و دید مورچه - مبانی طراحی ۷

مکعب در حالت سه نقطه ای:

رسم مکعب که جز پایه ای ترین اشکال سه بعدی است برای شروع هر کدام از مباحث پرسپکتیو لازم و مهم است، زیرا سایر اشکال پایه را بوسیله مکعب رسم می کنیم.

برای ترسیم مکعب در پرسپکتیو سه نقطه ای، مانند پرسپکتیو دو نقطه ای شروع میکنیم، یک خط عمود که به نقطه پرسپکتیو سوم برخورد میکند، سپس از دو سر این خط، خطوط گریزی را به دو نقطه پرسپکتیو روی خط افق وصل میکنیم.

روال کار کاملا مشابه پرسپکتیو دو نقطه ای است با این تفاوت که خطوط عمود دیگر با هم موازی نیستند و به نقطه پرسپکتیو سوم منتهی می شوند.

دو خط عمود دیگر بین دو خط گریز رسم میکنیم و محل برخورد آن ها با خطوط گریز را علامت زده و به دو نقطه پرسپکتیو روی خط افق خطوطی را رسم میکنیم، نتیجه یک مکعب یا مکعب مستطیل خواهد بود.

آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای ، دید پرنده و دید مورچه - مبانی طراحی ۷

رسم استوانه در پرسپکتیو سه نقطه ای:

زمانی که مکعب مستطیل را رسم کردیم، سراغ سایر اشکال هندسی پایه میرویم، مورد بعد استوانه است. رسم استوانه بوسیله مکعب بسیار راحت است، کافی است روی دو وجه روبروی هم دو دایره را ترسیم کنیم و آن ها را بوسیله دو خط به یکدیگر وصل کنیم.

این استوانه میتواند به حالت عمود یا افقی ترسیم شود، روند طراحی تفاوتی ندارد، فقط باید دو وجه روبروی هم را انتخاب کنیم.

آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای ، دید پرنده و دید مورچه - مبانی طراحی ۷

رسم هرم و مخروط:

برای رسم هرم و مخروط نیز از مکعب استفاده میکنیم، در ترسیم مخروط روی یکی از وجه های مکعب دایره رسم میکنیم و روی وجه روبرو، از طریق رسم قطرهای مربع مرکز آن وجه را پیدا میکنیم، سپس از دایره دو خط به این مرکز وصل کرده و یک مخروط خواهیم داشت.

رسم هرم از مخروط نیز ساده تر است، یکی از وجه های مکعب را انتخاب میکنیم و مرکز وجه روبرو را به روشی که گفته شد پیدا خواهیم کرد، سپس از گوشه های وجه اول خطوطی را به مرکز وجه روبرو رسم میکنیم و یک هرم رسم شده است.

آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای ، دید پرنده و دید مورچه - مبانی طراحی ۷

مکعب و طراحی اسب :

استفاده از مکعب و ساده سازی اشکال پیرامون ما بسیار روش خوب و حرفه ای است، برای نشان دادن این کاربرد، ما یک اسب را در پرسپکتیو سه نقطه ای با استفاده از مکعب طراحی میکنیم.

برای تنه اسب ابتدا یک مکعب مستطیل افقی و کشیده رسم کردیم، محل قرار گرفتن پاهای اسب را نیز در پایین این مکعب با رسم مستطیلی مشخص میکنیم، برای گردن اسب نیز یک مکعب مستطیل ایستاده قرار میدهیم و سر را نیز میتوانیم با یک مکعب دیگر مشخص کنیم.

حال بنظر میرسد یک اسب چوبی و ساده داریم، سپس با استفاده از خطوط محیطی و البته آناتومی اسب شروع به طراحی اسب در چهارچوب مکعب های رسم شده میکنیم، مشاهده میکنید که این مکعب ها راهنمای رسم صحیح ما در این حالت هستند.

(نمونه بیان شده بعنوان تمرین مطرح نشده است و فقط یک مثال میباشد،زیرا دوره طراحی حیوانات بصورت مجزا در سایت طراحی روشن قرار خواهد گرفت)

آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای ، دید پرنده و دید مورچه - مبانی طراحی ۷

نمونه رسم فیگور در پرسپکتیو سه نقطه ای:

تمام مثال ها و مواردی که در بالا مطرح شد پرسپکتیو سه نقطه ای در زاویه دید پرنده است، نمونه فیگور که در اینجا قصد طراحی داریم را در زاویه دید مورچه یا دید کرم انجام خواهیم داد.

در حالت زاویه دید مورچه یا کرم، نقطه پرسپکتیو بالای خط افق قرار دارد، خط افق و نقاط پرسپکتیو را رسم میکنیم.

یک مکعب مستطیل ایستاده ترسیم کرده و چهار چوب بدن انسان را مشخص میکنیم.

حال با استفاده از اشکال هندسی ساده مانند کره و استوانه و مکعب میتوانیم مانند یک آدمک چوبی فیگور مورد نظر را طراحی کنیم.

فقط توجه داشته باشید که سر کوچکترین بخش و کفش مدل بزرگترین بخش در این زاویه خواهد بود.

(مثال بیان شده فیگور نیز بعنوان تمرین این بخش نیست، مباحث مربوط به پرسپکتیو تا رسم اشکال هندسی ساده میباشند و نمونه های بعد آن فقط برای نشان دادن مفهوم و کاربرد این مبحث در این مقاله قرار داده شده اند)

دوره آناتومی و فیگور انسان نیز بصورت غیرحضوری بعد از دوره طراحی پایه برگزار خواهد شد.

آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای ، دید پرنده و دید مورچه - مبانی طراحی ۷

بررسی نمای داخلی در پرسپکتیو سه نقطه ای:

نمای داخلی در این حالت خیلی رایج نیست و بیشتر کاربرد نمای داخلی در پرسپکتیو دو نقطه ای و زاویه دید ناظر است. اما اگر ما از زاویه گوشه اتاق بالا(محل نصب دوربین های مدار بسته) یا گوشه پایین اتاق به محیط نگاه کنیم، عمق نمایی چگونه است؟

در این حالت ما بصورت اغراق شده نمای خاصی از عمق نمایی اتاق را خواهیم داشت، برای ترسیم این حالت چون یک یا دو نقطه پرسپکتیو خارج کادر ما قرار دارند بهتر است کاغذ بزرگتری را انتخاب کنیم.

کلیات طراحی نمای داخلی در این حالت هیچ تفاوتی ندارد بجز دیوارهای اصلی اتاق یا نمای داخلی مورد نظر، باید در نظر بگیرید که شما از داخل یک مکعب در حال طراحی هستید پس جهت خطوط گریز دیوارها برعکس میشوند(برای درک بهتر به عکس توجه کنید)

سایر موارد هیچ تفاوتی ندارند، برای عکس برداری و طراحی در این حالت به زاویه عکس برداری توجه کنید، گوشه اتاق بالا یا پایین تفاوت ایجاد میکند.

آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای ، دید پرنده و دید مورچه - مبانی طراحی ۷

نمونه نمای ساختمان ها در پرسپکتیو سه نقطه ای:

مواردی که در بالا بیان کردیم را شاید زمانی که از کنار یک ساختمان یا برج بلند رد میشویم و از پایین به آن نگاه میکنیم یا هنگامی که از بالای ساختمان بلندی به محیط شهری نگاه میکنیم بیشتر درک کنیم.

اما اگر قصد کنیم یکی از همین نماهای بیان شده را طراحی کنیم، آیا قوانین تغییر میکند؟ و اصلا از کجا باید شروع کنیم؟

مثالی که در اینجا قصد داریم روال شروع طراحی نمای ساختمان ها را آموزش بدهیم، همان ساختمان کلیسا در آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای است.

قبل از هر کاری اگر ما مبتدی هستیم بهتر است در همان محیط شروع به طراحی نکنیم، با گوشی همراه خود یک عکس از زاویه پایین(دید مورچه یا دید کرم) یا بالا(دید پرنده) از سوژه مورد نظر میگیریم و در خانه یا کارگاه طراحی را شروع میکنیم.

بعد از مرحله عکس گرفتن از روی عکس محل نقاط پرسپکتیو را با رسم خطوط اطراف ساختمان مشخص میکنیم، خطوط افقی و عمودی دیگر با هم موازی نیستند و هر جا با یکدیگر برخورد کنند آنجا نقطه پرسپکتیو است:

آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای ، دید پرنده و دید مورچه - مبانی طراحی ۷

پس از پیدا کردن نقاط پرسپکتیو، ساده سازی با مکعب و اشکال سه بعدی پایه را شروع میکنیم، اغلب ساختمان ها فرم مکعب مستطیل دارند پس از این نظر ساده هستند.

آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای ، دید پرنده و دید مورچه - مبانی طراحی ۷

و در نهایت داخل این چهارچوب و مکعب مستطیل را با جزئیاتی که بطور دقیق با مشاهده عکس کشف میکنیم پر و کامل میکنیم، در این مرحله اصلا عجله نکنید و خسته نشوید، سعی کنید زاویه هر خط و انحنای هر جزئیات را مطالعه کنید و طوری به عکس نگاه کنید که برای شما تازگی داشته باشد و کنجکاوانه جزئیات آن را مطالعه نمایید.

آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای ، دید پرنده و دید مورچه - مبانی طراحی ۷

سخن آخر و نتیجه گیری:

مبحث پرسپکتیو جز چهارچوب و پایه طراحی میباشد و اهمیت آن در نشان دادن عمق کاملا مشهود است، در بین انواع مختلف پرسپکتیو، پرسپکتیو دو نقطه ای کاربرد بیشتری در مشاهدات روزمره و طراحی ما خواهد داشت.

اما پرسپکتیو سه نقطه ای دید فضایی به ما میدهد و معمولا در طراحی کتاب های کمیک، استوری برد های انیمیشن و فیلم و طراحی های خاص این نما استفاده میشود، هر چند برای فراگیری هر کدام کل مفهوم پرسپکتیو را با مشاهده و تمرین زیاد باید آموخت و سپس در پرسپکتیو مورد نظرمان عمیق شویم.

مباحث فعلی و کلی پرسپکتیو با این مطلب به پایان رسید، موارد خاص تر مانند پرسپکتیو در فیگور و… در دوره های تخصصی هر کدام بیان خواهد شد.

نظر خود را در مورد پرسپکتیو سه نقطه ای و مشاهدات روزمره در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.