پرسپکتیو سه نقطه ای

آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای ، دید پرنده و دید مورچه – مبانی طراحی ۷

در این مقاله می‌خوانید

آموزش پرسپکتیو با مبحث پرسپکتیو سه نقطه ای در بخش آموزش های رایگان به پایان میرسد، سایر موارد که تخصصی تر است در جلسات دوره طراحی به سبک انیشتین، فیگور و… گفته خواهد شد.

در این فیلم آموزشی پرسپکتیو، با نمونه های عملی جناب طهانی اشکال هندسی سه بعدی ساده همچون مکعب، استوانه، هرم و مخروط را در پرسپکتیو سه نقطه ای آموزش میدهند و نمونه هایی برای کاربرد این حالت عمق نمایی بیان میکنند.

این دو فیلم رایگان در مجموع ۴۰ دقیقه از وقت شما را میگیرد.

این آموزش بخشی از جلسه پنجم دوره طراحی به سبک انیشتین است.

اگر امکان دانلود یا مشاهده فیلم را ندارید میتوانید مقاله زیر که خلاصه این فیلم آموزشی است را مطالعه بفرمایید.

پرسپکتیو سه نقطه ای، دید پرنده و دید مورچه :

قبل از شروع موارد آموزشی مقدمه ای در رابطه با زاویه دید پرنده و دید مورچه بیان کنیم، اگر مبانی طراحی ۴ – پرسپکتیو چیست؟ را مشاهده کرده باشید با این دو اصطلاح آشنا هستید.

هرگاه ما از زاویه خیلی بالا یا خیلی پایین به سوژه نگاه کنیم، مدل یا سوژه مورد نظر(در زندگی روزمره بیشتر ساختمان های بلند اینگونه هستند) در راستای ارتفاع یا همان محور Z تغییر اندازه میدهد، یعنی اگر از بالا به ساختمان نگاه کنیم، قسمت بالای ساختمان نسبت به پایین ساختمان بزرگ تر دیده می شود و نقطه پرسپکتیو سوم پایین خط افق قرار دارد، اما اگر از پایین به ساختمان نگاه کنیم، پایین ساختمان از قسمت بالای آن بزرگتر به نظر می رسد و نقطه پرسپکتیو سوم در این حالت بالای خط افق قرار دارد.

زاویه دید پرنده و دید مورچه یا کرم

مورد دیگری که قبل از شروع آموزش اصلی بهتر است یادآوری کنیم، تفاوت پرسپکتیو یک نقطه ای، دو نقطه ای و سه نقطه ای است، با توجه به تصویر زیر که از چپ به راست مکعب را در این سه حالت عمق نمایی نشان داده است تفاوت هر کدام را مجدد بیان میکنیم.

در تصویر اول سمت چپ مکعب در پرسپکتیو یک نقطه ای قرار گرفته است و وجه روبروی صفحه تصویر یک مربع کامل و بدون تغییر فرم را نشان میدهد و ما فقط در یک راستای محور تغییر اندازه داریم و در دو محور ارتفاع و افق اندازه ها ثابت است و خطوط با هم موازی هستند.

اما در تصویر وسط، دو وجه مکعب تغییر اندازه دارند و تنها محور ارتفاع یا همان Z بدون تغییر قرار دارد و تمام خطوط عمود با هم موازی هستند.

و در نهایت در تصویر سوم، مکعب در پرسپکتیو سه نقطه ای در هر سه محور سه بعدی تغییر اندازه را دارد و خطوط در هیچ راستا با یکدیگر موازی نیستند.

نفاوت پرسپکتیو ها روی مکعب

بررسی اشکال دو بعدی در پرسپکتیو سه نقطه ای:

همانطور که اطلاع داریم اشکال دو بعدی دارای دو محور هستند و بعد سوم ندارند، با این حال اگر بخواهیم اشکال دو بعدی ساده مانند مربع یا مستطیل را در پرسپکتیو سه نقطه ای ترسیم کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

در این حالت شکل دو بعدی فقط با دو نقطه مرتبط میشود، مانند تصویر زیر و بدلیل نداشتن بعد سوم به نقطه دیگر ارتباطی پیدا نمی کند، در نتیجه اشکال دو بعدی در نهایت در حالت پرسپکتیو دو نقطه ای قرار خواهند گرفت.

اشکال دو بعدی در پرسپکتیو سه نقطه ای

مکعب در حالت سه نقطه ای:

رسم مکعب که جز پایه ای ترین اشکال سه بعدی است برای شروع هر کدام از مباحث پرسپکتیو لازم و مهم است، زیرا سایر اشکال پایه را بوسیله مکعب رسم می کنیم.

برای ترسیم مکعب در پرسپکتیو سه نقطه ای، مانند پرسپکتیو دو نقطه ای شروع میکنیم، یک خط عمود که به نقطه پرسپکتیو سوم برخورد میکند، سپس از دو سر این خط، خطوط گریزی را به دو نقطه پرسپکتیو روی خط افق وصل میکنیم.

روال کار کاملا مشابه پرسپکتیو دو نقطه ای است با این تفاوت که خطوط عمود دیگر با هم موازی نیستند و به نقطه پرسپکتیو سوم منتهی می شوند.

دو خط عمود دیگر بین دو خط گریز رسم میکنیم و محل برخورد آن ها با خطوط گریز را علامت زده و به دو نقطه پرسپکتیو روی خط افق خطوطی را رسم میکنیم، نتیجه یک مکعب یا مکعب مستطیل خواهد بود.

مکعب در پرسپکتیو سه نقطه ای

رسم استوانه در پرسپکتیو سه نقطه ای:

زمانی که مکعب مستطیل را رسم کردیم، سراغ سایر اشکال هندسی پایه میرویم، مورد بعد استوانه است. رسم استوانه بوسیله مکعب بسیار راحت است، کافی است روی دو وجه روبروی هم دو دایره را ترسیم کنیم و آن ها را بوسیله دو خط به یکدیگر وصل کنیم.

این استوانه میتواند به حالت عمود یا افقی ترسیم شود، روند طراحی تفاوتی ندارد، فقط باید دو وجه روبروی هم را انتخاب کنیم.

رسم استوانه در پرسپکتیو سه نقطه ای

رسم هرم و مخروط:

برای رسم هرم و مخروط نیز از مکعب استفاده میکنیم، در ترسیم مخروط روی یکی از وجه های مکعب دایره رسم میکنیم و روی وجه روبرو، از طریق رسم قطرهای مربع مرکز آن وجه را پیدا میکنیم، سپس از دایره دو خط به این مرکز وصل کرده و یک مخروط خواهیم داشت.

رسم هرم از مخروط نیز ساده تر است، یکی از وجه های مکعب را انتخاب میکنیم و مرکز وجه روبرو را به روشی که گفته شد پیدا خواهیم کرد، سپس از گوشه های وجه اول خطوطی را به مرکز وجه روبرو رسم میکنیم و یک هرم رسم شده است.

هرم و مخروط در پرسپکتیو سه نقطه ای

مکعب و طراحی اسب :

استفاده از مکعب و ساده سازی اشکال پیرامون ما بسیار روش خوب و حرفه ای است، برای نشان دادن این کاربرد، ما یک اسب را در پرسپکتیو سه نقطه ای با استفاده از مکعب طراحی میکنیم.

برای تنه اسب ابتدا یک مکعب مستطیل افقی و کشیده رسم کردیم، محل قرار گرفتن پاهای اسب را نیز در پایین این مکعب با رسم مستطیلی مشخص میکنیم، برای گردن اسب نیز یک مکعب مستطیل ایستاده قرار میدهیم و سر را نیز میتوانیم با یک مکعب دیگر مشخص کنیم.

حال بنظر میرسد یک اسب چوبی و ساده داریم، سپس با استفاده از خطوط محیطی و البته آناتومی اسب شروع به طراحی اسب در چهارچوب مکعب های رسم شده میکنیم، مشاهده میکنید که این مکعب ها راهنمای رسم صحیح ما در این حالت هستند.

(نمونه بیان شده بعنوان تمرین مطرح نشده است و فقط یک مثال میباشد،زیرا دوره طراحی حیوانات بصورت مجزا در سایت طراحی روشن قرار خواهد گرفت)

طراحی اسب در پرسپکتیو سه نقطه ای

نمونه رسم فیگور در پرسپکتیو سه نقطه ای:

تمام مثال ها و مواردی که در بالا مطرح شد پرسپکتیو سه نقطه ای در زاویه دید پرنده است، نمونه فیگور که در اینجا قصد طراحی داریم را در زاویه دید مورچه یا دید کرم انجام خواهیم داد.

در حالت زاویه دید مورچه یا کرم، نقطه پرسپکتیو بالای خط افق قرار دارد، خط افق و نقاط پرسپکتیو را رسم میکنیم.

یک مکعب مستطیل ایستاده ترسیم کرده و چهار چوب بدن انسان را مشخص میکنیم.

حال با استفاده از اشکال هندسی ساده مانند کره و استوانه و مکعب میتوانیم مانند یک آدمک چوبی فیگور مورد نظر را طراحی کنیم.

فقط توجه داشته باشید که سر کوچکترین بخش و کفش مدل بزرگترین بخش در این زاویه خواهد بود.

(مثال بیان شده فیگور نیز بعنوان تمرین این بخش نیست، مباحث مربوط به پرسپکتیو تا رسم اشکال هندسی ساده میباشند و نمونه های بعد آن فقط برای نشان دادن مفهوم و کاربرد این مبحث در این مقاله قرار داده شده اند)

دوره آناتومی و فیگور انسان نیز بصورت غیرحضوری بعد از دوره طراحی پایه برگزار خواهد شد.

طراحی فیگور در پرسپکتیو سه نقطه ای

بررسی نمای داخلی در پرسپکتیو سه نقطه ای:

نمای داخلی در این حالت خیلی رایج نیست و بیشتر کاربرد نمای داخلی در پرسپکتیو دو نقطه ای و زاویه دید ناظر است. اما اگر ما از زاویه گوشه اتاق بالا(محل نصب دوربین های مدار بسته) یا گوشه پایین اتاق به محیط نگاه کنیم، عمق نمایی چگونه است؟

در این حالت ما بصورت اغراق شده نمای خاصی از عمق نمایی اتاق را خواهیم داشت، برای ترسیم این حالت چون یک یا دو نقطه پرسپکتیو خارج کادر ما قرار دارند بهتر است کاغذ بزرگتری را انتخاب کنیم.

کلیات طراحی نمای داخلی در این حالت هیچ تفاوتی ندارد بجز دیوارهای اصلی اتاق یا نمای داخلی مورد نظر، باید در نظر بگیرید که شما از داخل یک مکعب در حال طراحی هستید پس جهت خطوط گریز دیوارها برعکس میشوند(برای درک بهتر به عکس توجه کنید)

سایر موارد هیچ تفاوتی ندارند، برای عکس برداری و طراحی در این حالت به زاویه عکس برداری توجه کنید، گوشه اتاق بالا یا پایین تفاوت ایجاد میکند.

نمای داخلی در پرسپکتیو سه نقطه ای

نمونه نمای ساختمان ها در پرسپکتیو سه نقطه ای:

مواردی که در بالا بیان کردیم را شاید زمانی که از کنار یک ساختمان یا برج بلند رد میشویم و از پایین به آن نگاه میکنیم یا هنگامی که از بالای ساختمان بلندی به محیط شهری نگاه میکنیم بیشتر درک کنیم.

اما اگر قصد کنیم یکی از همین نماهای بیان شده را طراحی کنیم، آیا قوانین تغییر میکند؟ و اصلا از کجا باید شروع کنیم؟

مثالی که در اینجا قصد داریم روال شروع طراحی نمای ساختمان ها را آموزش بدهیم، همان ساختمان کلیسا در آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای است.

قبل از هر کاری اگر ما مبتدی هستیم بهتر است در همان محیط شروع به طراحی نکنیم، با گوشی همراه خود یک عکس از زاویه پایین(دید مورچه یا دید کرم) یا بالا(دید پرنده) از سوژه مورد نظر میگیریم و در خانه یا کارگاه طراحی را شروع میکنیم.

بعد از مرحله عکس گرفتن از روی عکس محل نقاط پرسپکتیو را با رسم خطوط اطراف ساختمان مشخص میکنیم، خطوط افقی و عمودی دیگر با هم موازی نیستند و هر جا با یکدیگر برخورد کنند آنجا نقطه پرسپکتیو است:

پیدا کردن نقاط پرسپکتیو از روی عکس

پس از پیدا کردن نقاط پرسپکتیو، ساده سازی با مکعب و اشکال سه بعدی پایه را شروع میکنیم، اغلب ساختمان ها فرم مکعب مستطیل دارند پس از این نظر ساده هستند.

ساده سازی ساختمان با مکعب برای پرسپکتیو سه نقطه ای

و در نهایت داخل این چهارچوب و مکعب مستطیل را با جزئیاتی که بطور دقیق با مشاهده عکس کشف میکنیم پر و کامل میکنیم، در این مرحله اصلا عجله نکنید و خسته نشوید، سعی کنید زاویه هر خط و انحنای هر جزئیات را مطالعه کنید و طوری به عکس نگاه کنید که برای شما تازگی داشته باشد و کنجکاوانه جزئیات آن را مطالعه نمایید.

نمونه طراحی ساختمان در پرسپکتیو سه نقطه ای

سخن آخر و نتیجه گیری:

مبحث پرسپکتیو جز چهارچوب و پایه طراحی میباشد و اهمیت آن در نشان دادن عمق کاملا مشهود است، در بین انواع مختلف پرسپکتیو، پرسپکتیو دو نقطه ای کاربرد بیشتری در مشاهدات روزمره و طراحی ما خواهد داشت.

اما پرسپکتیو سه نقطه ای دید فضایی به ما میدهد و معمولا در طراحی کتاب های کمیک، استوری برد های انیمیشن و فیلم و طراحی های خاص این نما استفاده میشود، هر چند برای فراگیری هر کدام کل مفهوم پرسپکتیو را با مشاهده و تمرین زیاد باید آموخت و سپس در پرسپکتیو مورد نظرمان عمیق شویم.

مباحث فعلی و کلی پرسپکتیو با این مطلب به پایان رسید، موارد خاص تر مانند پرسپکتیو در فیگور و… در دوره های تخصصی هر کدام بیان خواهد شد.

نظر خود را در مورد پرسپکتیو سه نقطه ای و مشاهدات روزمره در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

شاید این نوشته ها را هم بپسندید

  خیلیب ممنون از اموزشتون
  ساده و مفهومی اموزش مهمی دادین
  فقط لطفا زودتر دوره فیگور بزارین

  پاسخ

  خواهش میکنیم
  به محض تکمیل بعد دوره طراحی پایه قرار خواهد گرفت

  پاسخ

  استاد سپاس بابت این همه زحمتی که میکشین

  پاسخ

  ممنون از گروه طراحی روشن و شما استاد بزرگوار همیشه عالی هستید طوری مباحث را تدریس میکنید که برای همه قابل فهم هست سپاس

  پاسخ

  ممنون آقای طحانی گرانقدر و دوست داشتنی. امیدوارم بخش مبانی طراحی هر چه زودتر کامل بشه . چون فوق العاده عالی و حرفه ای توضیح میدین.

  پاسخ

  خواهش میکنیم
  بله در تلاش هستیم مطالب تکمیل تر کنیم تا دوره های دیگر را شروع کنیم

  پاسخ

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما استاد عزیز و تمامی اساتید و همکاران محترم و زحمتکش مجموعه طراحی روشن که مطالب و مقالات بسیار مفید و با ارزشی را بدون هیچ چشم داشتی برای ما و تمام هنر دوستان، آماده و ارسال می‌کنند این لطف شما بسیار ستودنی و قابل ستایش است امیدوارم در تمام عرصه های هنری چون ستاره بدرخشید و نام ایران را با وجود درخشانتان ، درخشان تر از همیشه کنید موفق و پیروز باشید.

  پاسخ

  سلامت باشین
  ممنون از نظر و لطفتون
  موفق و پیروز باشید

  پاسخ

  سلام استادطحانی مثله همیشه آموزش مبانی طراحی ۷ بسیار عالی و کاربردی بود استاد گرانقدرم بی صبرانه منتظر دوره فیگوراتیو و کاریکاتور هستیم ما خانوادگی خودم همسرم و پسرم با تلویزیون بزرگ آموزش‌های شما رو یک ساله به دقت و علاقه پی گیری می کنیم سپاس فراوان

  پاسخ

  سلام خیلی ممنون از محبتتون
  ان شاا…بتوانیم بعد از دوره طراحی پایه، بزودی این دوره ها را در سایت قرار دهیم

  پاسخ

  سلام ايا نقاشي كشيدن به چشم اسيب اسيب ميزن من مورد هاي مشابهي رو ديدم كه قبل از وارد شدن به حرفه ي نقاشي چشم سالمي داشتن و بعد از اون چشمشون مشكل پيدا كرده ايا اين نقاشي مربوطه

  پاسخ

  سلام ايا نقاشي كشيدن به چشم اسيب ميزنه من مورد هاي مشابهي رو ديدم كه قبل از نقاشي كشيدن چشم سالمي داشتن و بعد از وارد شدن به اين حرفه چشمانشون مشكل پيدا كرده ايا اين به نقاشي ربط داره

  پاسخ

  سلام
  خیر آسیبی نمیزنه، عدم رعایت مواردی مانند کار کردن در نور کم یا زیاد، یا کار کردن زیاد در شرایط خاص که در هر فعالیتی باعث لطمه به بینایی میشه در نقاشی هم وجود دارد

  پاسخ

  توضیحاتتون عالی بود عالی…واقعا ممنونم ازتون فوق العاده بود⚘

  پاسخ

  سلام استاد طحانی من تاره با سایت شما آشنا شدم واز مطالعه مباحث بسیار آموزنده تون خیلی لذت بردم وعالی هست همه مطالب فقط،یک نکته من جمعه 15شهریور اون مبحث طراحی ساختمان سر و چهره رو خریداری کردم از سایت شما ویدوهای رایگان که ارسال میکنید برام به راحتی باز میشه و قابل استفاده هست اما متاسفانه چندین بار پیغام هم دادم این ویدیو که خریدم دانلود نمیشه و ویدیو رو نمیتونم ببینم لطف میکنید بررسی کنید ممنون میشم.

  پاسخ

  سلام همكاران ميگن پاسخ دادن بهتون در پشتيباني سايت،قسمت اسپم و تبليغات ايميلتون هم چك بفرماييد، ما حساب كاربريتون چك كرديم لينك دانلود وجود داشت
  براي راهنمايي و مشاهده تصوير حساب كاربري به خانم افشار در تلگرام يا واتس اپ پيام بديد

  پاسخ

  سلام خسته نباشید واقا
  خیلی کارتون خوبه دمتون گرم
  انشاءالله ک همیشه موفق باشید
  ممنون ع تلاشتون:|

  پاسخ

  خیلی عالی بود اموزشهای پرسپکتیو انشالله همیشه موفق باشین

  پاسخ

  آموزشهاتون بسیار قابل فهم و به اندازه نیاز برای شروع طراحی هستن واقعا لطف میکنید و سپاسگذارم
  محمد کاشی

  پاسخ

  یه سوال داشتم،برای اینکه بتونیم پرسپکتیو یه ساختمون رو بهتر نشون بدیم،چه نوع پرسپکتیوی مناسب تره؟

  پاسخ

  سلام خسته نباشید اموزش هاتون عالی هستند. فقط اینکه بخش دوم فیلم کجا هست نمیتونم پیدا کنم

  پاسخ

  سلامت باشید خانم جوشقانی، خیلی ممنون، ادامه درس ها پایین مطلب لینکشون وجود دارد، اگر هم مبحثی هست که مربوط به دوره طراحی پایه به سبک انیشتین هست در بخش آموزش‌های رایگان نیست

  پاسخ

  واقعا خسته نباشید عالی بود

  پاسخ
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
There are no products in the cart!
0