آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای

مبانی طراحی ۵ – فیلم کامل آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای بصورت عملی

پرسپکتیو یک نقطه ای، ساده ترین مبحث آموزش پرسپکتیو و پایه شروع عملی موضوع عمق نمایی است. در این آموزش یعنی مبانی طراحی ۵، جناب طهانی پرسپکتیو یک نقطه ای را بصورت عملی با ترسیم نمونه هایی مورد بحث قرار داده اند.

اگر با موضوع پرسپکتیو آشنایی ندارید، توصیه میکنیم ۱۵ دقیقه زمان بگذارید و قبل از این آموزش مبانی طراحی ۴: پرسپکتیو چیست؟ را مشاهده کنید.

برخلاف آموزش های مبانی گذشته، این آموزش بیش از یک ساعت زمان دارد و میتوانید بصورت دو فیلم مجزا آن را دانلود کرده و تمرین کنید.

این آموزش بخشی از جلسه پنجم دوره طراحی پایه به سبک انیشتین است.

اگر امکان مشاهده فیلم را ندارید، میتوانید مقاله زیر را مطالعه کنید البته این مقاله آموزش عملی برای درک شما در پی ندارد.

خطوط ساده در پرسپکتیو یک نقطه ای:

خطوط عمودی، افقی و مورب در این حالت بسیار ساده رسم میشوند، کافی است دو سمت خط یعنی ابتدا و انتهای آن را به نقطه پرسپکتیو متصل نمایید.

اکنون شما دو خط گریز دارید و متوانید پرسپکتیو خط مورد نظر را بین این دو خط راهنما رسم نمایید.

نکته مهم: برای رسم پرسپکتیو خطوط در این حالت باید زاویه خط حفظ شود یعنی خط و پرسپکتیو خط با هم موازی باشند، به تصویر زیر دقت کنید.

مبانی طراحی ۵ - فیلم کامل آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای بصورت عملی

فاصله خطوط مساوی در پرسپکتیو :

این مهمترین نکته آموزش است،چون در تمام مباحث پرسپکتیو استفاده میشود. فرض کنید شما تعدادی میله، ساختمان، چوب های ریل قطار، تیر چراغ برق و هر شی یکسان را که قرار است پشت سر هم با فاصله یکسان رسم کنید.

در این حالت چطور این فاصله یکسان را حفظ میکنید؛ نکته کاربردی و ساده ای دارد، اگر شما یک مربع یا مستطیل را با یک خط نصف کنید، وقتی قطر مربع یا مستطیل را رسم کنید، از وسط این خط میگذرد.

طبق همین رابطه هندسی، شما کافی است دو خط را با فاصله مورد نظر رسم کنید، وقتی از ابتدای خط اول خطی را از وسط خط دوم رسم کنید، محل قرار گیری خط سوم مشخص میشود.

برای درک بهتر تصویر زیر را مشاهده کنید:

مبانی طراحی ۵ - فیلم کامل آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای بصورت عملی

اشکال هندسی ساده در نمای روبرو و جانبی:

برای رسم مربع در نمای روبرو، یک مربع رسم میکنیم و گوشه های آن را به نقطه پرسپکتیو وصل میکنیم، حال هر مربعی بین این چهار خط گریز رسم کنیم، نمایش پرسپکتیو مربع مورد نظر ما است.

(مستطیل نیز در این زمینه با مربع تفاوتی ندارد، مثلث و سایر اشکال چند ضلعی نیز به همین شیوه رسم میشوند و تنها تعداد خطوط گریز آن ها تفاوت دارد)

اما برای رسم مربع در نمای جانبی؛ ابتدا یک خط عمودی یا افقی رسم میکنیم و دقیقا مانند پرسپکتیو خط، خطوط گریز آن را نیز رسم مینماییم. حال با فاصله ای کمتر از خط اولیه روی خطوط گریز خط عمودی یا افقی ترسیم میکنیم.

نکته مهم: همانطور که در مبانی طراحی ۴ در مورد اصطلاح Foreshortening صحبت کردیم، اضلاع دیگر مربع نسبت به ضلع اول باید کوتاه تر باشند.

مبانی طراحی ۵ - فیلم کامل آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای بصورت عملی

حال که مربع و مستطیل را رسم کردیم میتوانیم دایره و بیضی را درون آن ها رسم کنیم، در مورد رسم دایره با این روش در مبانی طراحی۳ : رسم اشکال هندسی ساده، آموزش داده ایم.

مبانی طراحی ۵ - فیلم کامل آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای بصورت عملی

رسم صفحه شطرنجی در پرسپکتیو یک نقطه ای :

شاید ترسیم صفحه شطرنجی یا جدول بندی شده یا ساختمانی با پنجره های یکسان و تعداد زیاد بنظر پیچیده باشد، ولی کلی به موضوع نگاه کنید.

ابتدا یک مستطیل یا مربع بزرگ را بصورت نمای جانبی رسم میکنیم و قطر آن را نیز ترسیم کرده، سپس به تعدادی که مدنظرمان است و با اندازه های یکسان روی ضلع اول تقسیم بندی میکنیم.

حال نقاط تقسیم کرده را به نقطه پرسپکتیو وصل میکنیم، این خطوط گریز با قطر مربع یا مستطیل برخورد میکنند.

سپس خطوطی افقی یا عمودی از محل تلاقی قطر بزرگ و این خطوط گریز رسم میکنیم و صفحه جدول بندی یا شطرنجی ما آماده است.

مبانی طراحی ۵ - فیلم کامل آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای بصورت عملی

رسم مربع، مستطیل و دایره در زوایای مختلف:

فرض کنید صفحات یک کتاب در مقابل شما ورق میخورند، شما حالت های مختلفی از مستطیل و مربع را مشاهده میکنید، از زاویه نزدیک به عمود تا حالت افقی و تخت مربع یا دایره.

برای رسم مربع یا مستطیل بایستی مانند شکل تعدادی مربع یا مستطیل در حالت های مختلف نمای جانبی رسم کنید، از نزدیک نقطه پرسپکتیو شروع کنید و از آن دور شوید.

مبانی طراحی ۵ - فیلم کامل آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای بصورت عملی

برای دایره نیز با ترسیم مربع ها کار بسیار آسان خواهد بود، بیضی هایی را داخل مربع ها رسم میکنیم:

مبانی طراحی ۵ - فیلم کامل آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای بصورت عملی

ترسیم اشکال هندسی سه بعدی در پرسپکتیو یک نقطه ای:

شروع ترسیم اشکال سه بعدی با مکعب یا مکعب-مستطیل انجام میشود و سایر اشکال با استفاده از مکعب قابل رسم است.

برای رسم مکعب، ابتدا یک مربع رسم میکنیم در نمای روبرو، سپس با کمی فاصله یک مربع دیگر در پشت این مربع رسم میکنیم بین خطوط گریز،حال این دو مربع را به هم وصل میکنیم و ما یک مکعب ساده داریم.

مبانی طراحی ۵ - فیلم کامل آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای بصورت عملی

برای ترسیم هرم و استوانه نیز از مکعب استفاده میکنیم، مانند شکل زیر، برای هرم، مرکز وجه مربع بالایی را پیدا میکنیم و از وجه پایینی خطوطی به آن وصل میکنیم.

برای استوانه روی دو وجه روبروی هم دایره ترسیم میکنیم و این دو دایره را بهم وصل میکنیم.

مبانی طراحی ۵ - فیلم کامل آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای بصورت عملی

نکته مهم: برای رسم سطوح شیبدار مانند منازل دارای شیروانی، از نقطه پرسپکتیو ثانویه و کمکی استفاده میکنیم، این مورد را در فیلم بخش دوم حتما تماشا کنید، در مبانی طراحی ۶ : آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای نیز این مورد را بیشتر تمرین میکنیم.

استفاده از پرسپکتیو یک نقطه ای در نقاشی و طراحی نمای داخلی:

در اسکیس های ذهنی و طراحی های طبیعت شهری روزمره میتوانید از پرسپکتیو یک نقطه ای بهره ببرید ولی لازم نیست خطوط راهنما را کامل رسم کنید یا از خط کش استفاده کنید، تنها درک موضوع عمق نمایی کافی است.

مانند طراحی زیر، یک تصویر ذهنی که خطوط ریل راه آهن، تیر چوب های تلگراف، ابرها، انسان ها و اسب ها، کاکتوس و عناصر موجود در آن تابع نقطه پرسپکتیو هستند:

مبانی طراحی ۵ - فیلم کامل آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای بصورت عملی

در طراحی از نمای داخلی اتاق ها یا برای دوستانی که در زمینه دکوراسیون مشغول هستند نیز این قوانین برای نمایش بعد و عمق بسیار کاربردی است.

(فیلم طراحی این دو تصویر با سرعت سه برابر در بخش دوم فیلم آموزش مبانی طراحی ۵ موجود است، میتوانید مشاهده کنید)

مبانی طراحی ۵ - فیلم کامل آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای بصورت عملی

سخن آخر:

سعی کردیم در این فیلم آموزشی پرسپکتیو یک نقطه ای را بسیار ساده و کاربردی توضیح دهیم، البته برای نقاشی و طراحی این میزان کافی است ولی چنانچه موارد دقیق مهندسی و هندسی پرسپکتیو برای شما اهمیت دارد، شاید در آموزشی جداگانه این موارد را شرح دهیم که البته از نظر هنری جذاب نیستند و فقط وجه علمی دارد.

تمرینات و طراحی های بیان شده در فیلم را دنبال کنید و بجای دو طراحی انتهای آموزش از اتاق و محل های مورد نظر خود طرح بزنید، تا برای مبانی طراحی ۶ : آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای آماده شوید.

اگر پیشنهاد و نظری در مورد این موضوع دارید در بخش نظرات برای ما و دوستانتان حتما یادداشت کنید.

موفق باشید.