آموزش سایه زدن کره

آموزش سایه زدن کره در طراحی احجام هندسی ساده – مبانی طراحی ۸

آموزش سایه زدن کره در ادامه آموزش های مبانی طراحی است که بصورت رایگان داخل سایت قرار گرفته و این آموزش بخش ۸ این مجموعه است.

اگر بخش های قبلی را مشاهده نکرده اید توصیه می کنیم از ابتدا بخش مبانی طراحی را پیگیری کنید و تمرین ها را کامل انجام دهید.

بعد از یادگیری خط و اشکال هندسی دوبعدی و همینطور پرسپکتیو رسیدیم به احجام هندسی ساده و مهمترین اون ها یعنی کره.

در بین حجم های هندسی، کره و مکعب پایه احجام هندسی هستند و باقی حجم ها را با استفاده از این دو طراحی می کنیم.

در فیلم زیر نحوه سایه پردازی کره در چند زاویه بطور ساده نشان داده شده است. توجه کنید برخی اصطلاحات بیان شده در فیلم مربوط به جلسه نور و سایه است که در دوره طراحی چهره و طراحی پایه انیشتین مشترک است.

اگر امکان مشاهده فیلم را ندارید میتوانید مقاله زیر را مطالعه کنید، اما تماشای فیلم بصورت عملی بازدهی بیشتری دارد.

وسایل لازم برای آموزش سایه زدن کره:

در این فیلم از وسایل زیر استفاده شده است؛

همین، شروع کنیم.

آموزش طراحی کره:

قبل از آموزش سایه زدن کره در مورد طراحی کره صحبت بکنیم، طراحی کره و دایره در حالت دو بعدی یکسان هستند و شروع کار همان طراحی دایره است و فقط با سایه زدن حجم کره مشخص می شود.

پس طبق آموزش نقاشی اشکال هندسی ساده، دایره مناسبی رسم می کنیم. دقت کنید دایره اعوجاج نداشته باشد و فرم بیضی پیدا نکرده باشد.

سایه زدن کره در ۴ زاویه نورپردازی:

انواع منبع نور در جلسه نور و سایه صحبت کردیم و گفتیم که اندازه منبع نور و فاصله تا مدل در شکل سایه ها خیلی تاثیر دارد، در این فیلم ما منبع نور ساده در نظر گرفتیم.

  1.  نور از بالا در زاویه ۹۰ درجه
  2. تابش نور از زاویه ۶۰ درجه
  3. نور پردازی از زاویه ۳۰ درجه
  4. نور در زاویه نزدیک افق تقریبا ۵ درجه

۱- آموزش سایه زدن کره در حالت نور پردازی عمود

در این حالت نیمه پایین کره را شروع به سایه پردازی میکنیم، یعنی یک خط فرضی بصورت منحنی روی دایره در نظر میگیریم که به آن خط پایان دهنده میگیم و به سمت پایین دایره تیرگی را ادامه میدیم.

آموزش سایه زدن کره در طراحی احجام هندسی ساده - مبانی طراحی ۸

بالای این خط را برای اینکه سطح کره نرم و یکدست دیده شود سایه ملایم میزنیم بطوری که از تیرگی متوسط به روشنی برسیم.

آموزش سایه زدن کره در طراحی احجام هندسی ساده - مبانی طراحی ۸

قسمت زیر کره را کمی روشن باقی می‌گذاریم به دلیل اینکه نورهای تابیده شده به سطح زمینه بازتاب شده اند به زیر کره و کمی تیرگی زیر آن کم می‌شود.

سپس سراغ سایه زمینه می‌رویم، سایه حجم های کروی بصورت بیضی روی زمینه رسم می شود. پس یک بیضی هم عرض کره زیر آن رسم میکنیم.

آموزش سایه زدن کره در طراحی احجام هندسی ساده - مبانی طراحی ۸

داخل این بیضی را تیره میکنیم بطوری که محل برخورد کره با زمینه تیره تر نسبت به بخش های اطراف باشد و خط مرز بیضی را خیلی واضح رسم نمی کنیم، کمی محو باشد بهتر است.

آموزش سایه زدن کره در طراحی احجام هندسی ساده - مبانی طراحی ۸

۲- سایه پردازی کره در حالت نورپردازی از زاویه ۶۰ درجه

خود کره در این حالت تفاوت خیلی زیادی با حالت قبلی ندارد و فقط جهت تیره به روشن و خط پایان دهنده را می چرخانیم تا زاویه پیدا کند.

آموزش سایه زدن کره در طراحی احجام هندسی ساده - مبانی طراحی ۸

برای سایه زمینه دو خط از کناره های کره رسم کرده و بیضی به عرض محل برخورد این خطوط روی زمین رسم می کنیم.

آموزش سایه زدن کره در طراحی احجام هندسی ساده - مبانی طراحی ۸

داخل بیضی را تیره میکنیم با همان ترتیب که در بالا گفتیم یعنی زیر کره تیره تر از بخش های دیگه بیضی باید باشد و مرز سایه زمینه خیلی واضح و تیره نباشد.

آموزش سایه زدن کره در طراحی احجام هندسی ساده - مبانی طراحی ۸

۳- سایه پردازی کره در زاویه نور ۳۰ درجه

مانند بخش قبل همان سایه پردازی را کمی میچرخانیم و زاویه نور تغییر میکند.

آموزش سایه زدن کره در طراحی احجام هندسی ساده - مبانی طراحی ۸

اما سایه زمینه دو خط با زاویه تقریبا ۳۰ درجه رسم می کنیم و بیضی به عرض محل برخورد این دو خط روی زمین طراحی می کنیم.

آموزش سایه زدن کره در طراحی احجام هندسی ساده - مبانی طراحی ۸

داخل بیضی هم به همان روال قبل تیره میکنیم، زیر کره تیره تر و قسمت اطراف تیرگی متوسط.

۴- آموزش سایه پردازی کره در زاویه نور نزدیک به افق

در این حالت باز هم خط پایان دهنده را می چرخانیم و سایه پردازی تغییر خاصی نمی کند، اما محل بازتاب نورهای زمینه در این حالت کمی تغییر می کند.

آموزش سایه زدن کره در طراحی احجام هندسی ساده - مبانی طراحی ۸

سایه زمینه در این حالت یک بیضی کشیده است، که بخش انتهای آن(قسمتی که زیر کره قرار ندارد) بسیار محو می باشد و موقع سایه زدن باید دقت کنیم.

آموزش سایه زدن کره در طراحی احجام هندسی ساده - مبانی طراحی ۸

در آموزش سایه زدن کره، این زاویه و زاویه عمود از همه مهم تر هستند، چون تغییرات متفاوتی دارند. 

تغییر محل بازتاب نور و سایه زمینه را در عکس زیر می توانید مشاهده کنید.

آموزش سایه زدن کره در طراحی احجام هندسی ساده - مبانی طراحی ۸

جمع بندی:

این آموزش شروع ساده ای در طراحی و سایه زدن احجام هندسی است و طراحی حجم هندسی بسیار اهمیت دارد.

شاید زاویه های پیچیده تری در ذهن شما وجود داشته باشد که در این آموزش به آن ها نپرداختیم و علت آن شروع ساده طراحی است، اگر به صورت پیچیده نورپردازی سه بعدی را نشان می دادیم ممکن بود برای شروع نامفهوم باشد.

در آموزش بعدی به آموزش طراحی مکعب و سایه زدن مکعب خواهیم پرداخت.

بنظر شما کدام حجم هندسی دشوارتر است و کدام اهمیت بیشتری دارد؟