۲ نکته در مورد برنامه ریزی و هدف گذاری در یادگیری طراحی و نقاشی

۲ نکته در مورد برنامه ریزی و هدف گذاری در یادگیری طراحی و نقاشی

یادگیری طراحی و نقاشی بدون برنامه ریزی و هدف گذاری ممکن است؟

فراگیری طراحی و نقاشی امروزه فرآیند پیچیده و ناممکنی نیست، و این موضوع که به استعداد ذاتی هر فرد مرتبط است نیز دیگر باور صحیحی نمی‌باشد.

هدف گذاری و برنامه ریزی برای یادگیری و هر کاری دارای اهمیت است، اگر برای یادگیری نقاشی و طراحی برنامه نداشته باشیم و هدفی برای اینکار تعیین نکرده باشیم، پیشرفت ما در طراحی و نقاشی مشخص نخواهد بود و مهم تر اینکه هیچ تضمینی در یادگرفتن طراحی و نقاشی برای ما وجود ندارد.

بسیاری از دوستان از پیشرفت هنرجویان دوره ۰ تا ۱۰۰ طراحی چهره اظهار تعجب میکنند، اما علت سرعت پیشرفت هنرجویان برتر در هدف گذاری و برنامه ریزی است که باعث اراده و تمرین اصولی می‌شود.

در این فیلم که بخشی از دوره حضوری VIP طراحی چهره گروه طراحی روشن است جناب طهانی در مورد اهمیت هدف گذاری  و برنامه ریزی برای پیشرفت طراحی صحبت می‌کنند و همینطور نمودار پیشرفت طراحی و زمان مناسب برای تمرین و یادگیری.

 

این نکات که در فیلم بیان شده است در یادگیری طراحی بسیار پر اهمیت است و حاصل تجربه در آموزش و خودآموزی است، شاید به ظاهر ساده و بدیهی باشند اما اغلب علاقه مندان به یادگیری طراحی و نقاشی این نکات را رعایت نمیکنند و در میانه راه یادگیری طراحی دست از علاقه خود میکشند.

۲ نکته در مورد برنامه ریزی و هدف گذاری در یادگیری طراحی و نقاشی

آیا شما نیز برای فراگیری خود هدف گذاری و برنامه ریزی میکنید؟

همچنین اگر فیلم ۸ اشتباه رایج مبتدی ها در طراحی چهره را مشاهده نکرده اید توصیه میکنیم آن را تماشا کنید.